Mười Hai Tuổi Và Hướng Bàn Làm Việc

Những Huớng đặt bàn ngồi tốt cho các tuổi:

Tuổi Tý ( Con chuột )
Người sinh năm Giáp Tý ngồi hướng Đông Nam là tốt, phát tài, phát lộc

Người Sinh năm Bính Tý ngồi chính hướng Tây tốt.

Người sinh năm Mậu Tý ngồi chính Bắc tốt.

Người sinh năm Canh Tý: Hướng Đông.

Người Sinh năm Nhâm Tý: Hướng Đông Nam.


Tuổi Sửu ( con trâu )

Sinh năm Ất Sửu: Hướng Đông Nam.

Sinh năm Đinh Sửu: Huớng Tây .

Sinh năm Kỷ Sửu: Hướng Bắc

Sinh năm Tân Sửu: Hướng Đông.

Sinh năm Quí Sửu: Hướng Nam


Tuổi Dần ( con cọp, con hổ )

Sinh năm Giáp Dần: Hướng Đông Nam.

Sinh năm Bính Dần: Hướng Tây.

Sinh năm Mậu Dần: Hướng Đông.

Sinh năm Canh Dần: Hướng Đong.

Sinh năm Nhâm Dần: Hướng Nam.


Tuổi Mão ( con mèo )

Sinh năm Ất Mão: Hướng Đông Nam

Sinh năm Đinh Mão: Hướng Tây Nam.

Sinh năm Kỷ Mão: Hướng Bắc

Sinh năm Tân Mão: Hướng Đông.

Sinh năm Quí Mão: Hướng Nam


Tuổi Thìn (Con rồng )

Sinh năm Giáp Thìn: Hướng Đong.

Sinh năm Bính Thìn: Hướng Bắc.

Sinh năm Mậu Thìn: Hướng Tây

Sinh năm Canh Thìn: Hướng Đong Nam.


Tuổi Tỵ ( Con rắn)

Sinh năm Đinh Tỵ: Hướng Tây.

Sinh năm Kỷ Tỵ: Hướng Bắc.

Sinh năm Tân Tỵ: Hướng Nam.

Sinh năm Quí Tị: Hướng Nam .

Tuổi Ngọ ( Con ngựa )


Sinh năm Giáp Ngọ: Hướng Đong Nam.

Sinh năm Bính Ngọ: Hướng Tây.

Sinh năm Mậu Ngọ: Hướng Bắc.

Sinh năm Nhâm Ngọ: hướng Nam.


Tuổi Mùi ( Con Dê)

Sinh năm Ất Mùi: Hưóng Đong Nam.

Sinh năm Đinh Mùi: Hướng Tây Bắc .

Sinh năm Kỷ Mùi: Hướng Bắc.

Sinh năm Tân Mùi: Hưóng Nam

Sinh năm Quí Mùi: Hướng Nam


Tuổi Thân ( con khỉ )

Sinh năm Giáp Thân: Huớng Đông Nam.

Sinh năm Bính Thân: Hưóng Tây .

Sinh năm Mậu Thân: Hướng Bắc.

Sinh năm Canh Thân: Hướng Đông.

Sinh năm Nhâm Thân: Hướng Nam.


Tuổi Dậu ( con gà )

Sinh năm Ất Đậu: Huớng Đông Nam

Sinh năm Đinh Dậu: Hướng Bắc

Sinh năm Kỷ Dậu: Hướng Bắc

Sinh năm Tân Đậu: Hướng Đông Nam.

Sinh năm Quí Dậu: Hướng Nam


Tuổi Tuất ( con chó )

Sinh năm Bính Tuất: Hướng Tây.

Sinh năm Mậu Tuất: Hướng Bắc.

Sinh năm Canh Tuất: Huớng Nam.

Sinh năm Nhâm Tuất: Hướng Nam.

Tuổi Hợi ( Con heo)

Sinh năm Ất Hợi; Hướng Đông Nam

Sinh năm Đinh Hợi: Hướng Tây Bắc

Sinh năm Tân Hợi: Hướng Đông.

Sinh năm Quí Hợi: Hướng Nam

( Khoa Học Thần Bí )


Quay Về

7HOST.COM:  DEDICATED SERVERS - VPS HOSTING - COLOCATION - FREE WEB HOSTING